Gdzie jest burza? Radar burz i opadów

Przejdź do map synoptycznych

Zobacz nasze ostrzeżenia meteo

Na czas zimowy postanowiliśmy, aby na górzy strony widniał radar opadów oraz mapa z aktualnym rozkładem wiatru i zachmurzenia. Wiosną, gdy pojawią się burze wrócimy do widoku z detektorem wyładowań na górze strony.

Windyty – mapa i prognoza wiatru nad Polską:

Świetna animacja pokazująca rozkład wiatru nad Europą. K 

Radar opadów nad Polską:

Radar opadów pokazuje, gdzie obecnie nad Polską pada deszcz, włączając animację można prześledzić trajektorie przemieszczania się opadów

 

Opis poszczególnych produktów radarowych dostępnych na powyższej mapie.

CMAX – odbiciowość max
Maksymalna odbiciowość w kolumnie atmosfery nad danym punktem. Ten produkt identyfikuje w obrębie całego pionowego profilu troposfery najwyższą wartość odbiciowości i to ona jest zrzutowana na płaszczyznę.

 

CAPPI – odbiciowość 1km
*Rzut poziomy przedstawiający rozkład odbiciowości lub prędkości radialnych na wybranej wysokości (wyrażonej w kilometrach nad powierzchnią ziemi). W odróżnieniu od produktu PPI, w przypadku CAPPI rozkład na stałej wysokości wymaga danych z więcej niż jednej elewacji. Zdarza się, że algorytm interpolujący wartości na stykach dwóch różnych elewacji nie działa prawidłowo i na obrazach pojawiają się kręgi wokół radaru.

 

PAC – suma opadu 1h
Obrazują opad atmosferyczny wyrażony w [mm], który przypada na daną jedną godzinę, nie mierzy w bezpośredni sposób natężenia opadu, ale wielkości z nim związane np. odbiciowość radarową.

 

SRI – natężenie opadu 1h
Zobrazowanie natężenia opadu w danej jednostce czasu, w tym wypadku na 1 godzinę.

 

EHT – wysokość wierzchołków chmur
Wysokość wierzchołków odbiciowości (wyrażonej w dBZ) o zadanej wartości, przedstawiana na ogół w kilometrach. Funkcja ta jest najczęściej używana do rozpoznawania wysokości wierzchołków chmur (ich maksymalnej wysokości nad powierzchnią ziemi, wyrażanej najczęściej w kilometrach) oraz wysokości, do jakich sięga odbiciowość o wartości 45 i 50 dBZ, umożliwiająca rozpoznanie zagrożenia opadem dużego gradu.

 

ZHAIL – prawdopodobieństwo opadów gradu
 Algorytm bazuje na różnicy pomiędzy wierzchołkiem echa o wartości 45 dBZ a wysokością izotermy zero24. Jeśli różnica ta wynosi więcej niż 1,6 km, opady gradu są możliwe. Prawdopodobieństwo tych opadów w miarę wzrostu tej różnicy rośnie, aż do różnicy wynoszącej 5,5 km, kiedy to prawdopodobieństwo opadów gradu osiąga 100%.
 

* Cytat z opracowania “Obrazy radarowe źródłem informacji o zagrożeniach meteorologicznych” autorstwa Wojtka Pilorza i Igora Laskowskiego, członków Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz.
*Cytat z pracy magisterskiej Katarzyna Szczurek nt. Prognozowania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Źródło obrazów: IMGW-PIB, dane pochodzą z 8 radarów meteorologicznych, tworząc sieć POLRAD
Przejdź do map synoptycznych

 

Przejdź do map synoptycznych

Źródło danych radarowych serwis https://radar-opadow.pl/ informacje zostało przetworzone z polskiej sieci radarów meteorologicznych POLRAD, którego właścicielem jest IMGW-PIB. Natomiast informacje z detektorów pochodzą ze strony burzowo.info.
Wyładowania atmosferyczne i burze nad Polską:

Poniższa mapa obrazuje, gdzie aktualnie nad Polską są burze. Obraz po załadowaniu strony jest aktualny, lecz nie aktualizuje się automatycznie. Aby zobaczyć nowe wyładowania, odśwież stronę co kilka minut. Sprawdź gdzie obecnie nad Polską są burze..